EduPark

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

tel. +48 58 740 42 38
kom. +48 533-222-603

biuro@edupark.gpnt.pl

Jak do nas trafić / Parking

lineV

GODZINY OTWARCIA:

Gdański Park Naukowo Technologiczny w trosce o najwyższe standardy obsługi klienta dokonuje niezbędnych prac remontowych oraz  kompleksowych prac termoizolacyjnych w budynku C. Wszystkie aktywności w EduParku zostają odwołane z powodu niedogodności jakie niesie ze sobą charakter wykonywanych robót. O terminie zakończenia prac będziemy informować w osobnym komunikacie.

"Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.
Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.
Nie żądaj, lecz przekonuj.
Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć…”

[Janusz Korczak]

EduPark to miejsce, które bawi i uczy. Naszym celem jest rozbudzanie w dzieciach pasji do nauki oraz fascynacji jej niezwykłością. Bogata oferta EduParku skierowana jest do dzieci w wieku od 4. do 12 roku życia. Ma ona na celu umożliwienie uczniom samodzielnego badania zjawisk przyrodniczych, co pomaga im, lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienie. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie warsztatów polegających na eksperymentach i doświadczeniach wykonywanych przez uczestników wspólnie z wykwalifikowanym edukatorem. Oferta EduParku obejmuje szeroką gamę EduLekcji oraz warsztatów EduMini. Sposób przekazywanej wiedzy oraz jej zakres dostosowane są do wieku uczestników.

Atutem zajęć w EduParku jest praca w małych grupach oraz wykorzystanie szeregu metod aktywizujących. Działania te stanowią punkt wyjścia do rozwijania wśród uczniów umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym i określaniem związków przyczynowo - skutkowych co jest bardzo ważne, zwłaszcza w dalszych etapach ścieżki edukacyjnej. Warsztaty w EduParku są pełne eksperymentów i samodzielnej aktywności dzieci, przez co różnią się całkowicie od typowych lekcji szkolnych. Przeprowadzanie przez uczniów doświadczeń i obserwacji, pozwala im na zdobycie umiejętności odróżniania opinii od faktów oraz formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych wyników. Jak powiedział Konfucjusz: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem." Ta właśnie idea przyświeca naszej działalności.

Wyjazdowe warsztaty EduParku GRUP ZORGANIZOWANYCH:

Grupy dzieci w wieku od 4 do 6 lat – Warsztaty EduMini - SZCZEGÓŁY

Grupy dzieci z klas I-III SP – Warsztaty EduLekcje - SZCZEGÓŁY

Grupy dzieci z klas IV-VII SP – Warsztaty EduLekcje - SZCZEGÓŁY

 

Warsztaty Rodzinne - dla odbiorców indywidualnych