EduPark

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

tel. +48 58 740 42 38

edupark@strefa.gda.p

Jak do nas trafić / Parking

lineV

DZIAŁALNOŚĆ WSTRZYMANA:

Szczegóły…

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony

2) Każdy użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres RODO@strefa.gda.pl

3) Dane osobowe zbieramy od Państwa wyłącznie w celu realizacji, optymalizacji usług, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych. Dane osobowe oraz inne dane użytkowników serwisów internetowych zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia.

4) Dane osobowe powierzone nam przez naszych klientów są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

5) Nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników lub klientów, chyba że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie użytkownika lub klienta lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych korzystanie z usługi będzie niemożliwe.

10) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy behawioralnej oraz źródła pochodzenia (strona www, blog, kampania, itp.), konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowywanie przesłanych treści w oparciu o wspomnianą analizę (podział ze względu na zainteresowania czy też zaangażowanie).